Każdy produkt wykorzystywany na budowie wymaga innych warunków dotyczących przechowywania. Stosując się do określonych zasad możemy być spokojni, że materiały zachowają się w nienaruszonym stanie, a ponadto zapewnimy bezpieczeństwo osobom przebywającym na placu budowy.

Poniżej wytyczne co do warunków przechowywania poszczególnych materiałów.

Kruszywa oraz chemia

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanychCement – worki z cementem trzeba przechowywać w miejscach zamkniętych i suchych, jeden na drugim – maksymalnie 10 warstw. Minimalna odległość od ściany jaką należy zachować to 15 cm. Materiały w workach najlepiej układać krzyżowo. Powierzchnia na jakiej składujemy powinna być wyprowadzona ponad poziom terenu na 15 do 20 cm.

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanychGips – również przechowujemy w suchych, zamkniętych magazynach, zachowując 0,5 m odległości od ścian zewnętrznych. Tak jak w przypadku cementu, worki układamy w stosach do 10 worków – krzyżowo.

Kruszyważwir, piasek itp.- przechowujemy w pryzmach przy zachowaniu kąta naturalnego usypu materiałów. Podłoże musi być wyrównane – najlepiej betonowe.

Drzwi i okna

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanych

– Należy je składować w pozycji pionowej w miejscu, które nie jest wystawione na promieniowanie słoneczne i wysoką temperaturę.

Okna i drzwi powinny być przełożone filcem lub tekturą oraz chronione drewnianymi łatami przed osuwaniem.

Materiały dachowe

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanychDachówki cementowe oraz ceramiczne – należy je układać rzędami w 2 do 5 warstw w stosie po 250 sztuk. Kolejne warstwy trzeba oddzielić słomą lub drewnianymi przekładkami oraz osłonić przed deszczem. Jeśli mamy zamiar składować je dłużej niż 6 tygodni jesienią i zimą, koniecznie należy zabezpieczyć je folią.

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanych

 Blacho-dachówka – ofoliowany materiał należy przechowywać w suchych i przewiewnych magazynach, na specjalnych podporach o wysokości 20 cm i szerokości co najmniej 10 cm. Podpory należy rozmieścić maksymalnie w odległości 1 m. Można też składować paczki jedna na drugiej, ale trzeba przełożyć je listwami i kłaść maksymalnie po 3 paczki.

Papy bitumiczne – najlepiej składować rolki papy jednowarstwowo, w pozycji pionowej w zamkniętym pomieszczeniu.

Materiały ścienne, izolacyjne oraz stropowe

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanychPustaki ceramiczne i cegły – najlepiej przechowywać na równym i twardym gruncie. Te, które przywiezione zostały luzem należy ułożyć w stosy do 2,5 m wysokości, a na paletach jednowarstwowo.

Pustaki ceramiczne – stropowe – najlepszym pomysłem jest ułożenie ich na paletach, warstwami do 1,5 m wysokości.

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanych

Elementy wapienno- piaskowe – najlepiej składować na paletach ustawionych dwuwarstwowo lub luzem.

– Elementy z betonu komórkowego – należy przechowywać na paletach pod wiatą. Warstwy powinny być ułożone krzyżowo a ich liczba nie może być większa niż 8.

i

, Składowanie poszczególnych materiałów budowlanych– Materiały betonowe prefabrykowane – przechowujemy na podkładach i oddzielamy od siebie warstwami miękkiego materiału – np. płyty pilśniowej.

Wełna mineralna – najlepszym miejscem składowania są zamknięte, wentylowane magazyny. Worki należy układać warstwami do 3 m wysokości.