Bez względu na to czy budynek posiada piwnicę czy nie, niezbędne jest ocieplenie fundamentów. W domach energooszczędnych ocieplone muszą być zarówno ściany piwniczne jak i fundamentowe – nawet jeśli zbudowane są z materiałów, których producenci gwarantują, że mają one wystarczającą izolacyjność termiczną.

Najczęściej fundamenty ociepla się od strony zewnętrznej, umieszczając termoizolację również w warstwowej ścianie fundamentowej – między warstwą nośną a osłonową.
Ściany fundamentów powinny być ocieplone co najmniej 1 m poniżej poziomu terenu.
Obecnie obowiązujące przepisy nie stawiają wymagań dotyczących izolowania termicznego ścian fundamentowych, jednak w domach energooszczędnych wskazane jest ocieplenie ścian fundamentowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynków oraz ław fundamentowych.

Izolacja cieplna fundamentów – najlepsze materiały

, Ocieplanie fundamentów – jaki materiał wybrać?

Podstawową zasadą przy izolacji cieplnej fundamentów jest to, że powinny mieć one możliwie najniższe przewodnictwo cieplne, a także dużą wytrzymałość na ściskanie. Ponadto muszą być odporne na wilgoć oraz korozję biologiczną i pozwalać na wyschnięcie fundamentów betonowych i zapewniać drenaż wody opadowej.

Przy ocieplaniu zastosować można następujące materiały:

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS – cechują się mniejsza nasiąkliwością niż styropian, dzięki czemu mogą być stosowane nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Ich zaletą jest również to, że posiadają korzystny współczynnik przewodnictwa ciepła – (około 0,027 W/(m·K), są też odporne na uszkodzenia mechaniczne. Płyty XPS układać można bezpośrednio na izolacji wodochronnej bez uprzedniego wykonywania warstwy dociskowej. Do jego przyklejania należy stosować takie same preparaty jak przy styropianie. Do zadowalającego ocieplenia fundamentu wystarczy warstwa 4 centymetrową.

, Ocieplanie fundamentów – jaki materiał wybrać?
izolacje fundamentów bat

Płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS – odpowiednie do izolowania ścian jedno i dwuwarstwowych. Do ich przyklejania używa się wodnych emulsji asfaltowo – kauczukowych, które izolują ścianę przed wilgocią. Od zewnętrznej strony wskazana jest ochrona styropianu tłoczoną folią hydroizolacyjną albo siatką z włókna szklanego, która wtopiona w klej zabezpieczy materiał przed gryzoniami.
Ważna informacją jest fakt, że nie należy stosować tych płyt przy wysokim poziomie wód gruntowych. Wystarczająco ociepli fundamenty warstwa o grubości 10 cm.

Płyty EPS i XPS ryflowane – są pomocne w odprowadzaniu wody, np. steinodur o specjalnej powierzchni, która z jednej strony posiada rowki drenażowe mające odprowadzać wody gruntowe do systemu drenażowego, a z drugiej strony wytłoczone są rowki 2×2 mm, które tworzą drobną siatkę gwarantującą idealną przyczepność tynków i klejów. Na obrzeżu każdej płyty znajduje się felc, który jest mocnym i szczelnym połączeniem, zapobiegającym powstawaniu mostków termicznych. Płyty tego rodzaju układa się rowkami w stronę gruntu. Do ocieplania ścian fundamentowych najlepiej użyć płyt ryflowanych laminowanych geowłókniną, która pełni rolę filtra i nie pozwala na zatkanie się rowków kamykami i grudkami ziemi.

, Ocieplanie fundamentów – jaki materiał wybrać?

Płyty z twardej pianki poliuretanowej PIR – cechuje je wysoka izolacyjność termiczna oraz wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Płyty z wełny skalnej – stosowane są tylko w przypadku ścian fundamentowych trójwwarstwowych, tylko w przypadku kiedy płyta oddzielona jest od gruntu ścianą osłonową.