Osoby planujące budowę domu pytają często – ile to potrwa? Jest to pytanie, na które nie sposób udzielić konkretnej odpowiedzi, ponieważ czas budowy jest zależny od wielu czynników, takich jak: technologia budowy, profesjonalizm wykonawców, nasze możliwości finansowe, czy organizacja prac. Można jednak spróbować ustalić przybliżony czas budowy i stworzyć harmonogram, chociaż by po to, aby móc kontrolować ekipę i w odpowiednim czasie dostarczać potrzebne materiały.

Harmonogram prac budowlanych możemy podzielić na trzy główne etapy:

, Budowa domu – harmonogram pracStan zerowy – roboty ziemne, wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych lub piwnicy, izolacja części podziemnej, rozprowadzenie instalacji poziomej oraz wykonanie podkładu betonowego. Całkowity czas jaki potrzebujemy na wykonanie tych czynności to 2 do 4 tygodni.

 

, Budowa domu – harmonogram pracStan surowy otwarty – wmurowanie ścian i kominów, wykonanie stropów, schodów żelbetowych, więźby oraz wstępnego pokrycia. Całkowity czas wykonanie to 2 do 4 miesięcy.

 

 

, Budowa domu – harmonogram pracStan surowy zamknięty – montaż okien i drzwi, budowa ścian działowych wewnętrznych i pokrycie dachu.

 

 

 

Szczegółowy zakres prac dla stanu zerowego przedstawia się następująco:

wyrównanie terenu – 1 do 2 dni- jest to zależne od rodzaju sprzętu,
wytyczenie położenia domu z pomocą geodety – 1 dzień,
zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie wykopu pod fundamenty – 1 do 2 dni jeśli użyjemy sprzętu mechanicznego,
kopanie ręczne – tydzień,
ułożenie warstwy betonu podkładowego – 1 dzień,
deskowanie (nieobowiązkowe) dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia – 2 do 3 dni,
wybetonowanie ław fundamentowych – 1 dzień,
montaż przejść instalacyjnych – 1 do 2 dni,
murowanie ścian fundamentowych – 3 do 4 dni (należy odczekać 1-do 3 dni od wykonania ław),
zaizolowanie poziome i pionowe fundamentów( przeciwwilgociowe) i ścian fundamentowych (termiczne) – 1 do 2 dni,
montaż instalacji przed wylaniem płyty posadzkowej – 1 dzień,
obsypanie ścian gruntem z jego zagęszczeniem i z wykonaniem podłoża pod posadzkę parteru – 2 do 3 dni,
wybetonowanie płyty posadzki – 1 dzień.

Szczegółowy zakres prac dla stanu surowego otwartego i zamkniętego:

izolacja pozioma ścian parterowych – 1 dzień,
murowanie ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych parteru razem z nadprożami – 1 do 2 tygodni,
murowanie kominów na parterze – 2 do 4 dni,
szalowanie, zbrojenie oraz wybetonowanie podciągów i słupów – 1 tydzień,
szalowanie i zbrojenie wieńców oraz stropu na parterem – 1 do 3 tygodni,
wykonanie wieńców i stropu – 1 do 2 dni,
szalowanie, zbrojenie oraz wykonanie schodów na poddasze – 4 do 5 dni,
pielęgnacja i rozszalowanie stropu oraz schodów – 2 do 7 dni,
murowanie ścianek kolankowych i szczytowych na poddaszu – 4 do 5 dni,
wykonanie wieńca pod murłatę oraz (nieobowiązkowo) słupów wzmacniających ściankę kolankową – 1 do 3 dni,
murowanie kominów na poddaszu – 2 do 4 dni,
montaż więźby dachowej – 1 do 2 tygodni (po odczekaniu 2 tygodni),
zaizolowanie, ocieplenie oraz pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi – 1 tydzień,
montaż okien i wszystkich drzwi – 3 do 7 dni,
postawienie ścian działowych – 1 do 2 tygodni.

Dzięki dokładnie rozpisanemu harmonogramowi prac unikniemy przestojów na budowie, a co za tym idzie – kar jakimi moglibyśmy zostać obciążeni przez opóźnienia.

, Budowa domu – harmonogram prac