Każdy kupowany przez nas produkt powinniśmy sprawdzić pod kątem znaków jakości oraz odpowiednich atestów. Podstawowe oznaczenia jakie powinien posiadać produkt to:

, Bezpieczne produkty – obowiązujące znaki jakości i atesty na zdrowie– CE – (CONFORMITE EUROPÉENE)
Oznacza to, że określony produkt spełnia wymogi prawne Unii Europejskiej. Producent poprzez oznaczenie wyroby znakiem CE, zapewnia, że spełnia on wymagania unijnych dyrektyw. Wiąże się to z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. Nadanie tego oznakowania odbywa się na podstawie wcześniejszych analiz i badań technicznych.

, Bezpieczne produkty – obowiązujące znaki jakości i atesty na zdrowie– ZNAK BUDOWLANY B – oznacza to, że producent mający siedzibę na terenie Polski lub jego upoważniony przedstawiciel dokonał oceny zgodności i wydał krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu, a także aprobatę techniczną.

 

 

Ponadto, ważne są atesty na zdrowie, które gwarantują użytkownikowi, że stosując dany produkt, nie naraża się na utratę zdrowia.
Znaki te są dobrowolne, ale warto się z nimi zapoznać.

Dobrze jest dowiedzieć się czy kupowana chemia budowlana posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego albo czy produkt jest dopuszczony do użytku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Jeśli tak, możemy mieć pewność, że dany materiał jest bezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców.

Poza tym warto zwrócić uwagę na następujące oznaczenia:

, Bezpieczne produkty – obowiązujące znaki jakości i atesty na zdrowie– EKO – ZNAK – gwarantuje, że produkt, bez względu na to w jakim kraju został wytworzony, nie oddziałuje negatywnie na środowisko oraz nie jest szkodliwy na żadnym etapie- od produkcji po utylizację.

 

 

, Bezpieczne produkty – obowiązujące znaki jakości i atesty na zdrowieECOLABEL – świadczy o tym, że dany produkt nie ma w składzie substancji niebezpiecznych.

 

 

 

, Bezpieczne produkty – obowiązujące znaki jakości i atesty na zdrowieEKO – ITB – oznaczenie tylko dla produktów budowlanych, które nie wykazują szkodliwości na żadnym etapie- od produkcji po utylizację.

 

 

 

, Bezpieczne produkty – obowiązujące znaki jakości i atesty na zdrowieGEV EMICODE– certyfikat nadawany przez międzynarodową organizację badającą jakość produktów UEL ECO – INSTITUT.